Vergoedingen
Bronsgroen
Informatie

PGB

Het persoonsgebonden budget (afgekort ‘pgb’) is bedoeld om mensen te ondersteunen die (intensieve) zorg, hulp of begeleiding nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen. Het idee achter het budget is dat de zorgontvanger doorgaans beter kan inschatten wat hij of zij aan zorg nodig heeft.

Met een persoonsgebonden budget kunt u niet alleen bepalen welke zorg u ontvangt, maar ook wanneer en van welke zorgverlener u de zorg wilt ontvangen. Oftewel, het budget is bedoeld om ‘maatwerk’ te realiseren.

Er zijn 4 soorten persoonsgebonden budgetten, namelijk:

  • - Wlz-pgb (Wet Langdurige zorg).

  • - Pgb-vv (vanuit Zorgverzekeringswet) .

  • - Wmo-pgb (Wet Maatsch. onderst.).

  • - Jeugdhulp-pgb (vanuit de Jeugdwet).

    Een pgb-houder mag zelf bepalen:

  • - Het type zorg dat nodig is.

  • - Wie de zorgverlener is.

  • - Wanneer de zorg wordt uitgevoerd.


Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van een pgb, dan helpen wij u uiteraard graag. Wij leveren geen Zorg In Natura (ZIN) vanuit het pgb op dit moment.